6 แนวทางการวางแผนลงทุน ให้ธุรกิจสำเร็จ

6 แนวทางการวางแผนลงทุน ให้ธุรกิจสำเร็จ

ไม่มีความสำเร็จใด ได้มาแบบไม่มีการวางแผน หรือตั้งเป้าเอาไว้ล่วงหน้า หากท่านลองไปสอบถามนักธุรกิจดัง ๆ ที่เขาประสบความสำเร็จไปไกลในระดับโลก เขาย่อมตอบว่าเขาไปถึงจุดนั้นได้ เพราะเชื่อมั่นและวางแผนมาอย่างรอบคอบ แน่นอนว่ามันไม่ได้สำเร็จในครั้งเดียวที่ทำหรอก เพราะทุกอย่างมันต้องมีการลองผิดลองถูกเสมอ แต่หากท่านเป็นนักลงทุนรายใหม่ ที่ประสบการณ์ในการลงทุนเป็นศูนย์ เราแนะนำว่าท่านควรทำตาม 6 แนวทางการวางแผนลงทุน ให้ธุรกิจสำเร็จ ที่เราจะนำเสนอในวันนี้ รับรองหากท่านเอาไปปรับตาม ในการลงทุนธุรกิจต่าง ๆ มันจะพาท่านก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นแน่นอน

แนวทางการวางแผนให้ธุรกิจสำเร็จ

1. เตรียมเงินลงทุน

อย่างแรกเลยที่นักลงทุนทต้องทำ และพยายามทำให้ดี ก็คือการเตรียมเงินลงทุน เพราะนี่เป็นหนทางที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จใน ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ทุกคนควรทำงานหาเงินในช่วงแรกของชีวิตเพื่อสร้างประสบการณ์จากการทำงาน  ให้รู้คุณค่าของการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ทำงานเป็นทีมได้  เห็นคุณค่าของเงินและรายได้ของเราในการทำงาน ว่ามีค่ามาก โดยเงินเดือนที่ได้เราควรเก็บไว้ให้มากที่สุด  เมื่อเรามีแล้วเราควรเก็บออมเงินไว้  ให้ความสำคัญกับการออมเงินมากเพราะว่ามีความสำคัญที่สุด จากนั้นพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ ตรงตามเป้าหมายมากที่สุด

2. จัดการเรื่องการออมเงินให้ดี

แม้จะมีการเตรียมเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนแล้ว แต่การจัดการและวางแผนเรื่องการออมเงิน ก็ยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนทิ้งไปไม่ได้ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่า ธุรกิจที่เราทำจะเจอปัญหาเมื่อไหร่ และปัญหาที่เจอจะใหญ่แค่ไหน ทุกคนควรมีเงินสำรองเอาไว้ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน แล้วสิ่งที่จะช่วยได้ ก็คือการออมนั่นเอง ทุกคน ต้องมีวินัยในการออมเงิน  เพราะเงินที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบาก เราควรรักษาไว้ให้อยู่กับเรา  และทำให้เงินของเราพอกพูลขึ้นมาให้มากขึ้น เป็นการต่อยอดความมั่งคั่งให้มากที่สุด

1 - ลงทุนให้สำเร็จ

3. จัดการรายรับรายจ่ายให้ดี

นี่เป็นส่วนสำคัญมาก ๆ ในการลงทุนทำธุรกิจบางอย่าง หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ตาม การจัดการรายรับรายจ่ายได้ดี จะส่งผลให้เรานั้นจัดการเรื่องที่ลงทุนได้ด้วย ท่านควรจะลงบัญชีให้ละเอียด เพราะในบัญชีจะฟ้องว่าเราใช้เงินมากไปจนทำให้ภาวะการเงินของเราติดลบ ฉะนั้น เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ดีที่สุด ทั้งรายรับรายจ่ายปกติ และเงินที่ใช้ในการลงทุน จึงควรทำบัญชีการเงินไว้ ถ้าให้ดีแนะนำให้แยกบัญชีเงินใช้จ่ายปกติกับเงินลงทุนออกจากกันจะดีที่สุด

4. วิธีการนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สิน

ต่อมาจเป็นกระบวนการที่เรานั้น นำเงินที่เก็บ และจัดกการมาอย่างดี มาเริ่มลงทุนในทรัพย์ หรือธุรกิจบางอย่าง ซึ่งมันแตกแยกออกไปได้อย่างหลากหลาย ทั้งการซื้อหุ้น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้  ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ น้ำมัน  ว่าเราจะเลือกการลงทุนในรูปแบบใด โดยต้องศึกษาจากวัฏจักรของการลงทุนในแต่ละการลงทุน  เพราะแต่อย่างจะเคลื่อนไหวไม่เหมือนกัน ทิศทางก็ไปคนละด้าน  ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาจึงปลอดภัย

2 - เคล็ดลับการลงทุน

5. กระจายความเสี่ยง ในการลงทุนให้หลากหลาย

การลงทุนไม่ควรจะลงทุนแค่อย่างเดียว แต่ควรกระจายความเสี่ยงไปส่วนอื่น ๆ อย่างหลากหลายด้วย เผื่อว่าธุรกิจนี้ หรือหุ้นนี้ที่เราซื้อมันไม่ทำทุน เราจะได้มีรายได้จากส่วนอื่น ๆ มาเป็นตัวช่วย ศึกษาดูให้แน่ใจว่าการลงทุนด้านนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเป็นขาขึ้นหรือไม่  ไม่ใช้ว่าเราชอบการลงทุนด้านใดก็ตามเราควรจะลงทุนด้านอื่นควบคู่ไปอย่างน้อยประมาณ 3-4 ด้าน เพราะเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงตามวัฏจักรของวงจรเศรษฐกิจ มันมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะนำเงินทั้งหมดที่มีไปลงทุนกับการลงทุนด้านใดเพียง อย่างเดียว  เราควรลงทุนด้านอื่นควบคู่ไปด้วย

6. หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อลงทุนเสมอ

การลงทุนจะขาดความรู้ไปไม่ได้เลย เราต้องพยายามอย่างหนัก เพื่อให้เรานั้นมีความรู้ และก้าวทันการลงทุนใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งการเข้าอบรมหรือฟังสัมมนาต่าง ๆ จะช่วยในเรื่องนี้ได้ดีมาก ๆ อย่าหยุดการเรียนรู้  ลองนำเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้อยู่ตลอด  ความรู้จากการศึกษาจะทำให้เรารอบครอบในการลงทุนด้านต่าง ๆ  ศึกษาวิธีการลงทุนในแต่ละด้านซึ่งมีความแตกต่างกัน  ศึกษาระบบเศรษฐกิจโลก  และในแต่ละประเทศ  ศึกษาจากประวัติคนที่ประสบผลสำเร็จในด้านการเงินต่าง ๆ ว่าเขาเหล่านั้นในวิธีการบริหารเงินและการลงทุนอย่างไรถึงได้ประสบผลสำเร็จ

นี่คือ 6 แนวทางการวางแผนลงทุน ให้ธุรกิจสำเร็จ เห็นไหมคะ ว่ามันทำไม่ยากเลย แค่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และทำเป็นประจำให้มันเป็นนิสัย เชื่อเถอะไม่ว่าท่านจะลงทุนแบบไหน หรือทำธุรกิจอะไร ก็จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพิ่มเติม กลยุทธ์สำคัญของการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น

Grace